سامانه‌های فناوری

ارزشیابی عملکردی پایه پنجم

در روز دوشنبه 97/10/17 دانش آموزان پایه پنجم از فروشگاهی که برای آنها فراهم شده بود مواد مناسب تهیه ساندویچ خود را با تخفیف های داده شده تهیه کردند و مفهوم درصد و تخفیف و... را به کار بستند و سپس با موادی که خریدند ساندویچ دلخواه خود را تهیه کردند. در حین تهیه ساندویچ ، تغییرات فیزیکی و شیمیایی را بررسی نمودند.آنها در فعالیتی دیگر با برخی از کلمات مهم کتاب علوم خود یک داستان با کمک عناصر داستان خلق کردند.

Free Joomla! template by L.THEME