سامانه‌های فناوری

برگزاری ارزشیابی عملکردی پایه ی چهارم

در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 دانش آموزان پایه ی چهارم با انجام فعالیت گروهی, مفهوم کسرها را در تهیه ی سالاد ماکارانی به کار بستند و با رعایت نسبت های داده شده, سالادی خوشمزه تهیه نمودند. آن ها همچنین در حین این فعالیت, کاربرد مواد مخلوط و محلول را در تهیه ی سالاد بررسی کردند و تعداد آن ها را بر روی نمودار رسم نمودند. سپس در فعالیتی دیگر با کلمات مهم کتاب علوم خود و با استفاده از عناصر داستان به داستان پردازی پرداختند.

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME