سامانه‌های فناوری

 

" به نام خدا "

 برنامه ی روز کودک امروز با عنوان سینما- مدرسه برگزار شد و دانش آموزان در کنار هم فیلم سینمایی تماشا کردند.