سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

اردوی زیارتی جرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ره)

برای دیدن گزارش تصویری اردو اینجا را کلیک نمایید .