سامانه‌های فناوری

مرحله دوم وارینش فلورایددر مقطع ابتدایی انجام شد.

به مناسبت هفته سلامت " اسکن کف پا" برای کلیه دانش آموزان مقطع دبستان انجام شد.