سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

برای دیدن گزارش جشن بزرگ "تفکر انقلابی"  که در تاریخ 21/بهمن /96 برگزار گردید، اینجا کلیک نمایید.