سامانه‌های فناوری

به نام خداوند بخشنده مهربان

برنامه کاوش  در دبستان 1(اول تاسوم)

برنامه ی واحد کاوش در پایه های اول تا سوم تقویت مهارت های پایه در تفکر از قبیل: حواس (بینایی ،شنوایی،لامسه) ،توجه(دقت و تمرکز) ،پرسشگری هدفمند ،برقراری ارتباط  و پرسشگری و استدلال می باشد .

در راستای تحقق این اهداف  ، تلاش برآن است که مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصتها و تجربیات یادگیری که متناسب با نیازها و ویژگی های روانشناختی  هر رده ی سنی بطور مجزا می باشد ارائه شود و یادگیری حاصل از این فرایند  بصورت تعامل خلاق و هدفمند دانش اموز، با موضوعات متنوعی است که در قالب  موقعیتهای اکتشافی  و فعالیتهایی نظیر ازمایش ،ساخت سازه ،طراحی ، بازی ،داستان و اجرای نمایش به دانش اموزان ارائه می شود .

این فعالیتها به گونه ای طراحی شده که لازمه ی حل آن ها، این است که دانش آموز بتواند با بکارگیری مهارت های مشاهده و توجه  و مطرح کردن سوالات هدفمند بین دانسته ها و تجربیات خود ارتباط برقرار کرده و به خروجی مطلوب(حل ازمایش ،ساخت دست سازه ،انجام بازی ،و اجرای نمایش) دست یابد.

نکته حایز اهمیت در این است که معلم فقط نقش تسهیل گر را خواهد داشت و هیچگونه اموزش علمی در این فرایند وجود ندارد .

*لازم به ذکر است که در تمامی فعالیت ها به مهارت های کارگروهی و مشارکتی دانش آموزان توجه چشمگیری می شود.

*خروجی مورد انتظار از دانش اموزان در این فعالیتها در قالب گفتگو ،ارائه ،و حل موقعیت  می باشد وارزیابی بصورت فردی و در بعضی از فعالیتها بصورت گروهی  بر اساس اهداف پایه می باشد .