سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

گزارش تصویری مانور زلزله 

در روز هشتم آذر ماه ، همزمان با تمام مدارس کشور ،در دبستان مجتمع آموزشی بانو امین (رها) مانور زلزله برگزار شد .

در همین راستا ،آموزش های لازم و نکات ایمنی در صبحگاه توسط مسئول بهداشت و سلامت مدرسه ؛ سرکار خانم فرج پور داده شد و 5 دقیقه به پایان یکی از ساعات آموزشی آژیر مخصوص مانور زلزله پخش شده و دانش آموزان طبق آموزش هایی که دیده بودند ، پناه گرفتند .

 

 

 

سپس در ساعت نماز به عنوان تکمیل و تلفیق طرح سلامت با طرح فرهنگی ، آموزش نماز آیات  و موارد وجوب آن به دانش آموزان داده شد .