سامانه‌های فناوری

مادر گرامی باسلام

به اطلاع می رساند ناهار روز دوشنبه 29آبان ماکارونی و ناهار روز سه شنبه 30 آبان سبزی پلو با ماهی خواهد بود.