سامانه‌های فناوری

به نام خدا

آزمون توصیفی مبتکران در تاریخ 97/12/5 برای پایه ی ششم برگزار شد که دانش آموزان را در سه درس فارسی،ریاضی و علوم مورد سنجش قرار داد.

اسامی دانش آموزان برتر به شرح ذیل می باشند.