سامانه‌های فناوری

به نام خدا

 

آزمون جامع توصیفی مبتکران در تاریخ 96/9/11 برای پایه ی ششم برگزار گردید.

نفرات برتر آزمون فوق به شرح ذیل می باشند :