سامانه‌های فناوری

ما در کنترل حرکت یاد گرفتیم ماشین کنترلی از چه قسمت هایی تشکیل شده است. همچنین با نحوه کارکرد و چگونگی حرکت آن آشنا شدیم.