سامانه‌های فناوری

دانش آموزان پایه پنجم در کلاس کنترل حرکت چرخ چاه با خلاقیت خودشان طراحی کرده و آن را با استفاده از قطعات آزمایشگاه و یا وسایل بازیافتی ساختند.