سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

تدریس درس "سفر به کربلا"

این درس  با اجرای نمایش عروسکی توسط دانش آموزان تدریس شده و مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت .