سامانه‌های فناوری

دانش آموزان پایه پنجم در کلاس کنترل حرکت قلاب ماهیگیری ساختند و با یکدیگر مسابقه دادند.

در این سازه دانش آموزان با مفهوم قرقره و کاربرد آن آشنا شدند.