سامانه‌های فناوری

فرم ارزشیابی دانش آموزان مقطع دبستان دو از پوشه کار - ترم اول سال تحصیلی99-98

فرم ارزشیابی دانش آموزان مقطع دبستان دو از پوشه کار - ترم اول سال تحصیلی99-98

نام و نام خانوادگی دانش آموز:(*)
Invalid Input

پایه:(*)
Invalid Input

نام دبیر:(*)
Invalid Input

بخوانیم وبنویسیم

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


قرآن

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


ریاضی

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


علوم

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


هنر

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


تربیت بدنی

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


تفکر وپژوهش

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input


کار وفناوری

تلاش هایی که انجام داده ام
Invalid Input

پیشرفت هایی که داشته ام
Invalid Input

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهم
Invalid Input

 

Free Joomla! template by L.THEME