سامانه‌های فناوری

فعالیت جمع کسرها به کمک دست ورزی

دانش آموزان پایه ی چهارم به کمک دست ورزی با مقوا مفهوم جمع کسرها با مخرج مساوی را تمرین کردند

 

Free Joomla! template by L.THEME