سامانه‌های فناوری

ساخت ماشین (پروژه کاوش)

دانش آموزان کاوشگر چهارم با استفاده از وسایلی که در اختیار داشتند ماشن هایی ساختند که بتواند از سطح شیب 

دار حرکت کند و مسیری حداقل یک متری را به صورت مستقیم طی کند.

 

 

Free Joomla! template by L.THEME