سامانه‌های فناوری

نماز هماهنگ گل های نیلوفر و نسترن

بسمه تعالی

گل های نیلوفر و نسترن همه روزه به غیر از روزهای یک شنبه در فریضه نماز هماهنگ شرکت می کنند. اذان و اقامه توسط دانش آموز منتخب قرائت شده و سپس نماز خوانده می شود، دربین 2 نماز احکام توسط مربیان گفته شده و قرائت صحیح نماز دانش آموزان توسط مربی تصحیح و چک می شود.

تصاویری از آمادگی دانش آموزان برای ورود به نمازخانه تا قرائت نماز هماهنگ 

Free Joomla! template by L.THEME