سامانه‌های فناوری

اردوی شهید باهنر

بسمه تعالی

پایگاه تابستانی پایه سوم- گل های نیلوفر و نسترن  

موضوع: اردوی شهید باهنر

ابتدا بعد از پهن کردن حصیر، صبحانه صرف شد سپس گل های نیلوفر و نسترن بعد از گروه بندی یک مسابقه ساخت پازل انجام دادند. در ادامه اردو، دانش آموزان دقایقی با وسایل بازی و ورزشی  حسابی در فضای اردوگاه به تفریح پرداختند.

در پایان دانش آموزان در گروه های خود قرار گرفته و با همکاری هم ناهار را تهیه و در سفره چیده و با رعایت آداب صرف غذا آن را نوش جان نمودند.

تصاویر گل های نیلوفر و نسترن در این اردو

 
 

Free Joomla! template by L.THEME