سامانه‌های فناوری

بسمه تعالی

برنامه همدلی مرحله دوم:

در روز شنبه مورخ 26/12/1396 هدایای نقدی و غیرنقدی دانش آموزان نیلوفر و نسترن جمع آوری و ارسال گردید.

اهداف:

  1. کسب مهارت همدلی و همدردی با نیازمندان
  2. شرکت در کارهای خیر خداپسندانه
  3. ایجاد فضایی برای همکاری و همدلی بین همسالان

تصاویر مربوط به همدلی