سامانه‌های فناوری

بسمه تعالی

اردوی داخلی درس علوم - فصل از گذشته تا آینده               تاریخ برگذاری:   1396/12/23

اهداف:

  1. شناخت فواید و مضرات محصولات سنتی و صنعتی
  2. مقایسه محصولات سنتی و صنعتی از نظر سلامتی
  3. همکاری و وحدت در کار گروهی مادر و فرزند.
  4. ایجاد فضای صمیمانه و تناول مواد خوراکی سنتی و صنعتی

تصاویر مربوط به این اردو