سامانه‌های فناوری

یکی دیگر از مراحل جشن عبادت عزیزان پایه سوم که روز دوشنبه مورخ 04/10/96 برگزار گردید. مراسم ویژه تشرف و آغاز بندگی با حضور تعدادی از مربیان به عنوان داور طی پنج مرحله (وضو- آراستگی ظاهر- ادب حضور- قرائت و احکام نماز- محضر معبود ) سنجیده و در پایان دوره، برای دانش آموزان، کارنامه صادر گردیده و در جشن عبادت به اولیاء ارائه گردید.