سامانه‌های فناوری

اردوی امام زاده علی اکبر- چیذر

اردوی تفریحی آموزشی امام زاده و موزه شهداء چیذر در روز سه شنبه مورخ 21/09/96 با اهداف زیر برگزار گردید:

  • شناخت برخی از شهدای دفاع مقدس به عنوان نمادی از فداکاران دوره ی جنگ تحمیلی
  • زیارت امام زاده علی اکبر و آشنایی با آداب زیارت
  • تکریم و تقدیر و احترام به شهدا

تصاویر زیارت امام زاده علی اکبر و بازدید از موزه شهدا