سامانه‌های فناوری

تصاویر دانش آموزان پایه سوم در ویژه برنامه های نماز (روزهای سه شنبه) و اهدای جوایز

اهداف:

  1. تفهیم واجبات و مبطلات نماز در غالب مسابقه
  2. آموزش و تمرین نماز جماعت