سامانه‌های فناوری

تصاویر دانش آموزان پایه سوم در ویژه برنامه های جشن عبادت (روزهای سه شنبه هر هفته) و اهدای جوایز

اهداف:

  1. تفهیم واجبات و مبطلات نماز در غالب مسابقه
  2. آموزش و تمرین نماز جماعت