سامانه‌های فناوری

به نام خدا

بچه های کلاس دوم با حضور در مسجد جامع قلهک با فعالیت های مسجد محل آشنا شدند.

روحانی محترم مسجد برای بچه ها صحبت کردند و در آخر با شیر کاکائو و شکلات و آب نبات های تزیین شده پذیرایی شد.

در فاصله ی رسیدن به مسجد با توجه به درس علوم به چراغ راهنمایی و عابر پیاده توجه کردیم