سامانه‌های فناوری

به نام خدا

تدریس درس آش چغندر با حضور دو عروسک راضیه و مرضیه

باتشکر از اولیایی که در تهیه ی لبو همکاری کردند