سامانه‌های فناوری

به نام خالق زیبایی

امروز دخترهای گل و نازنین کلاس اول نرگس و اول رز یک حرف جدید ( د تنها) یاد گرفتند و نفری یه بادبزن خوشگل درست کردند و  همچنین به مناسب یاد گرفتن کلمات آ ، ا  -  بـ ، ب  فرشته های مهربان هدیه هایی خوشمزه برایشان آوردند.