سامانه‌های فناوری

با نام و یاد او

مهربانان سلام!

روز شنبه، بیست و هشتمین روز از روزهای زیبای مهر، همراه دخترهای نازنین رز و نرگس به امام زاده صالح (ع) رفتیم جای همگی شما خالی.

کلی از تجربه های مشترکمون در امام زاده با هم صحبت کردیم.

از مزار شهدا  تا بازارچه تجریش بازدید داشتیم،

آموزش نگاره نهم فارسی و آشنایی با آداب زیارت و اماکن مذهبی از اهداف این اردوی آموزشی بود

در آخر هم دخترهای نازنینمون یادبودهای تسبیح از اردوی امام زاده صالح هدیه گرفتند