سامانه‌های فناوری

اخبار پایه ششم

"به نام خدا"   ان شاالله روز سه شنبه مورخ 97/3/1 در مدرسه برنامه ی افطاری برای  دانش آموزان پایه ی ششم با مشارکت خودشان برگزار می...
1397/02/31
120
دانش-آموزان-برتر-آزمون-توصیفی-مبتکران-اسفند-پایه-ی-ششم
به نام خدا آزمون توصیفی مبتکران در تاریخ 97/12/5 برای پایه ی ششم برگزار شد که دانش آموزان را در سه درس فارسی،ریاضی و علوم مورد...
1396/12/23
168
نفرات-برتر-آزمون-مبتکران
به نام خدا   آزمون جامع توصیفی مبتکران در تاریخ 96/9/11 برای پایه ی ششم برگزار گردید. نفرات برتر آزمون فوق به شرح ذیل می باشند :  
1396/10/12
240
تهیه-ی-پوستر-با-موضوع-اسراف-توسط-دانش-آموزان-پایه-ششم-،-مطالعات-اجتماعی
به نام خدا  اسراف دانش آموزان پایه ی ششم  یکی از فعالیت های کتاب درسی مطالعات خود که تهیه ی پوستر، با موضوع اسراف بود ، بصورت...
1396/09/27
246
چرخه-راه-رفتن-انسان-کنترل-حرکت-ششم
دانش آموزان پایه ششم به تحلیل حرکت راه رفتن انسان پرداختند و ابتدا چرخه راه رفتن را در کتاب مرتب کرده سپس با استفاده از...
1396/09/08
189