سامانه‌های فناوری

اخبار پایه سوم

پايه-سوم-كتاب-خواني-داستان-خوشمزه-ترين-كلوچه-دنيا
پايه سوم درس : كتاب خواني موضوع:داستان خوشمزه ترين كلوچه دنيا هدف : تقويت استدلال
1398/12/26
117
پايه-سوم-کاوش-درست-كردن-خوشمزه-ترين-كلوچه-دنيا
پايه سوم درس : كاوش موضوع: درست كردن خوشمزه ترين كلوچه دنيا هدف : تقويت حواس پنجگانه  
1398/12/25
221
پایه-سوم-ریاضی-تدریس-دایره
پایه سوم درس:ریاضی موضوع : تدریس دایره اهداف : ۱ - آشنایی با مرکز دایره ، شعاع ، قطر و رابطه ی بین آنها همراه با بازی...
1398/11/15
187
پایه-سوم-اردو‌ی-آموزشی-موزه‌ی-علوم-و-فناوری
پایه سوم موضوع: بازدید از موزه ی علوم و فناوری هدف: آشنایی با انواع آیینه ها و نحوه ی تابش و بازتابش نیرو، انرژی و...
1398/11/07
237
پایه-سوم-فارسی-بوی-نرگس
پایه سوم   درس:فارسی موضوع : بوی نرگس ( درس ۹ کتاب فارسی ) اهداف : ۱ - تقویت مهارت دست ورزی همراه با ساخت کاردستی ۲ - تقویت مهارت...
1398/11/02
247
پایه-سوم-تماتیک-تلفیق-آموزش-با-محوریت-بازی
تماتیک پایه سوم موضوع : تلفیق آموزش با محوریت بازی هدف : تلفیق ترکیبی آموزش علوم ، ریاضی ، فارسی ، کاوش ، کتابخوانی ، اجتماعی و...
1398/10/09
199
پایه-سوم-علوم-آب-در-زندگی
پایه سوم درس:علوم موضوع : آب در زندگی اهداف :  ۱- ساخت مدل چرخه ی آب همراه با مشاهده ی تغییرات فیزیکی درون چرخه با وسایل و ابزار ساده...
1398/10/08
170
پایه-سوم-ریاضی-تدریس-مبحث-ضرب-و-تقسیم-با-روش-معکوس
پایه سوم درش:ریاضی موضوع :تدریس مبحث ضرب و تقسیم با روش معکوس اهداف :  ۱- آشنایی با نحوه ی دسته بندی کردن اشیا ، تعداد دسته ، شی درون...
1398/10/08
233
پاسه-سوم-ریاضی-آموزش-واحدهای-طول-با-اندازه-گیری-عروسک
پایه سوم: درس:ریاضیموضوع : آموزش واحدهای طول با اندازه گیری عروسکاهداف : ۱- آشنایی با واحد متر و سانتی متر و تبدیل آنها به یکدیگر...
1398/09/17
271
پایه-سوم-کتابخوانی-تقویت-ارائه-و-فن-بیان
پایه سوم درس: کتابخوانی موضوع: داستان خوانی دانش آموزان در تلویزیون کلاسی هدف: تقویت ارائه و فن بیان        
1398/09/06
238
پایه-سوم-درس-علوم-تهیه-آش
پایه سوم  درس علوم  موضوع: تهیه آش هدف: مبحث خوراکی ها و آشنایی با دسته بندی مواد غذایی      
1398/08/14
345
پایه-سوم-درس-ریاضی-اندازه-گیری-با-متر-از-لباس-عروسک
پایه سوم :point_down: درس: ریاضی   موضوع: اندازه گیری لباس عروسک هدف: اندازه گیری دقیق و تقریبی، کار با متر  
1398/08/14
319

Free Joomla! template by L.THEME