سامانه‌های فناوری

اخبار پایه چهارم

اندازه-گیری-زاویه
دختران پرتلاش چهارم به کمک فعالیت های دست ورزی تلاش کردند زوایای مختلف را با هم مقایسه و بررسی کنند.  
1397/10/25
11
مشاهده-ی-انواع-سنگ-ها
دانش آموزان پایه ی چهارم به منظور آشنایی بیشتر با سنگ ها، مجموعه ی از انواع سنگ ها و کانی ها را مشاهده کرده و...
1397/10/25
10
ساخت-آهنربای-الکتریکی
دختران کنجکاو پایه ی چهارم به کمک باتری، سیم و میخ، آهنربای الکتریکی ساخته و قدرت آن را بررسی و آزمایش کردند.
1397/10/25
11
انجام-فعالیت-های-مختلف-با-آهن-ربا
دختران پایه ی چهارم به منظور آشنایی و کار با انواع آهن رباها، فعالیت هایی را در کلاس انجام دادند.  
1397/10/15
6
تدریس-مبحث-تقسیم
مبحث تقسیم اعداد چندرقمی بر یک رقم به کمک مکعب های کوئیزنر تدریس شد.      
1397/10/08
7
تدریس-درس-رهایی-از-قفس
دانش آموزان به کمک اجرای نمایش عروسکی درس رهایی از قفس را تدریس کردند.        
1397/10/08
9
برای مشاهده ی گزارش اردو، اینجا کلیک شود.
1397/10/08
4
برگزاری-آزمون-آنلاین
       
1397/09/13
86
جهت رویت گزارش باغ علم کودک لطفا اینجا کلیک نمایید.
1397/08/29
78
فعالیت-جمع-کسرها-به-کمک-دست-ورزی
دانش آموزان پایه ی چهارم به کمک دست ورزی با مقوا مفهوم جمع کسرها با مخرج مساوی را تمرین کردند  
1397/08/22
22
فعالیت-یافتن-جهت-های-اصلی-و-فرعی
انجام فعالیت مشخص کردن جهت های اصلی و فرعی به کمک قطب نما
1397/08/19
21
جهت رویت فعالیت تابستانی تکمیلی پایه چهارم اینجا کلیک نمایید.
1397/03/13
318

Free Joomla! template by L.THEME